Kézműves tárgyak katalógusa 3816 Gagyvendégi, Bátori út 9. | Telefon/fax:46/446-144 | info@cserehat.com
 "Természetesen vonzó kapu"

Edelény és környéke

Kis falvakban akar pihenni, de ugyankkor városi szolgáltatásokra, kulturális programokra és üzleti lehetõségekre is vágyik?
Ez az a hely, ahová el kell látogatnia! Akár télen, akár nyáron jön, megtalálja azt, amire vágyik.
Zöld erdõk és mezõk, lankás dombok, legelészõ õzek, kedves emberek és gazdag kulturális élmények várják ebben a térségben.

Mit lehet itt látni?

A Cserehát egyik legnagyobb összefüggõ erdõsége terül el Irotától északra, és itt magasodik a Cserehát legmagasabb pontja, a 340m magas Kecske-hegy is. A terület vadakban gazdag. Több vadásztársaság is mûködik a körzetben, de a vadvilágot, az erdõ életét felfedezni vágyó békés turista is bõven talál látni-, netán fotózni valót. Ilyen például az Európában már kuriózumnak számító, a környezet megõrzött tisztaságára utaló és itt három helyen is (Hegymeg határában, Irota és Szakácsi között, Ládbesenyõ közelében) megtalálható gyurgyalag telep. Ezek a fokozottan védett, gyönyörû madarak csak a legtisztább helyeken fészkelnek, így nagyszerû jelzõi az egészséges, szennyezetlen környezetnek.

Védett természeti érték a Ziliz határában nõtt óriás tölgy. Az 1m magasságban 590cm törzsátmérõjû tölgymatuzsálem korát a szakemberek több mint 500 évesre becsülik.

Az edelényi híres Császta pusztai szõlõskertek melletti Nagy-völgynek két érdekessége is van. A ma idelátogatónak szinte hihetetlen, de a múlt században itt üzemelt a József fürdõ nevû, gyógyforrásra épült fürdõhely. Nyári idõszakban a bokrok rejtik a völgy másik érdekességét, az öt, jó állapotban lévõ, a múlt században a szintén itt mûködõ téglagyár munkásai által még lakott, a harmadidõszaki homokkõben részben természetes módon kialakult, részben már mesterségesen kivájt barlanglakást.

Nemcsak a természet, de a magyar kultúra és történelem értékeit is megõrizte ez a vidék.

Borsod (ma Edelény része) a megye névadó települése. Õseink a Bódva egyik kanyarulatánál építették fel az ország legkiemelkedõbb honfoglalás kori földvárát, amit a muhi csata után a tatárok elfoglaltak és felégettek. Az 1987 óta folyó ásatásoknak köszönhetõen ma már jól ismerjük a sánc szerkezetét és számos értékes régészeti lelet is elõkerült.

A magyarországi román kori mûemlékek egyik kiemelkedõ képviselõje a XII. században épült egykori bencés apátsági templom és kolostorrom Boldván. A volt monostor mûvelõdéstörténeti érdekessége, hogy számára írták az elsõ magyar nyelvû írásos emlékünkként közismert Halotti Beszédet is tartalmazó Pray-kódexet.

A gótika stílusjegyeket ma is tisztán mutatja a fazsindelyes edelényi és a tomori református templom hajója.

Edelényben található az ország egyik legnagyobb és legjelentõsebb korabarokk kastélya. A L'Huillier-Coburg kastély 1727-30 között épült. Termeit gyönyörû rokokó falfestmények és copf cserépkályhák díszítik. A hatalmas kovácsoltvas kapusorral és U alakú díszudvarral övezett, felújított épület valóban impozáns látványt nyújt. Jelenleg funkció nélküli, de õrzött mûemlékként, hasznosításra vár. (Megtekintéséhez elõzetesen engedélyt kell kérni a polgármesteri hivatalban.)

A borsodi és ládbesenyõi református, a borsodsziráki római katolikus templomok szintén a barokk értékes alkotásai. Régmúlt idõk népi fafaragó és -festõ mestereinek páratlan remeke az edelényi és borsodi templomok festett famennyezete.

A térségben élõ nemesi, kisnemesi családok örökeként maradt ránk számos kúria, így az irotai Fay kastély, a tomori Puky és Téglássy kúriák, a Szathmáry Király udvarház és kúria Hangácson ill. Boldván. A Han-gács patak völgye településeiben a Szathmáry Király család neve kitörölhetetlenül bevésõdött az elmúlt századok történelmébe. Emléküket õrzi még Szathmáry Király Ádám síremléke Boldván és egy emlékház Nyomáron.

A Cserehátra oly jellemzõ görög katolikus templomok közül a múlt századból való irotai templom aranyozott ikonosztáza minden szépet szeretõ ember szemét meggyönyörködteti. Edelény új, 1982-ben felavatott görög katolikus temploma pedig ízléses modern stílusával jelzi az edelényi és az onnan elszármazott lakosok áldozatos összefogásának erejét.

Az iparosításból a Bódva völgyében futó vasúton, az Edelény határában mélyített, ma már felhagyott barnaszén bányákon, egy cukorgyár emlékén, néhány a fõvárosból kitelepített, mára felszámolt vagy átalakult kisüzemen kívül más nemigen jutott ennek a vidéknek. Ezért maradhatott meg a maga természetességében és tudja most kínálni tisztaságát, érintetlenségét az idelátogatóknak is.

A hagyományos gazdálkodásról áttekintõ képet a Borsodi Tájház kiállítása nyújt, de a kisfalvakban még meglévõ csûrök, a földmûvelés és állattartás hagyományos eszközei, a lakásberendezési tárgyak, ma is használatos háztartási eszközök élõ múzeummá varázsolják a térséget.

Különösen említésre méltók a szõlészet és borászat hagyományai, fennmaradt emlékei. Hangácson, Balajton, az Edelény melletti Császta pusztán, Isten-hegyen és Ludmilla dûlõben ma is összefüggõ pincesort, sõt Hangácson pincefalut alkotva állnak a régi pincék. Ez utóbbi egyik pincéjében több felirat olvasható és az egyik felirat 1100-ból való. A múltszádban bekövetkezett filoxéra járvány miatt a hajdan híresen jó borral rendelkezõ vidék szõlõi kipusztultak. Az új telepítésû direkt termõ és újabban egyre több helyen nemesített szõlõkbõl készült bor ízletes, kipróbálásra érdemes. Edelényben minden évben megrendezik a helyi bortermelõk versenyét, amit egyre nagyobb érdeklõdés övez.

Mit lehet itt csinálni?

Gyalog- és kerékpáros túrázásra kiválóan alkalmas a vidék. A Szendrõlád vasútállomástól Ládbesenyõn át Lakra befutó piros kereszt, a Cserehát távolabbi térségeibõl (ld. Közép-Cserehát) Tomoron át Lakra, Szakácsiba, Irotára majd onnan az országos kéktúra útvonalához kapcsolódva az említett Kecske-padon keresztül a Rakacai-tó közelében fekvõ Rakacaszendre (ld. Tókörnyéke) tartó piros jelzésû turistaút, kerékpárral járható aszfaltos és földutak sõt igény esetén helyi túravezetés (érdeklõdni lehet Hegymegen a polgármesteri hivatalban és Irotán a vadászházban) segíti a táj lelkének megismerését, a lelki felüdülést.

A téli hóruhába öltözött erdõ látványa, a falvakhoz egészen közel merészkedõ vadon élõ állatokkal való találkozás lehetõsége és a dombok nyújtotta hosszú, viszonylag gyors de mégis biztonságos szánkópályák felüdülést és kiváló szórakozást nyújtanak a legzordabb hónapokban is.

Fõként tavasszal és õsszel a természet szépségének élvezésén túl gombászás és gyógynövények gyûjtése kínál pihentetõ és egyben hasznos kikapcsolódási lehetõséget.

A ládbesenyõi, balajti, edelényi, damaki vagy hangácsi pincehegyen megfõzött és elfogyasztott bográcsgulyás, a helyi borral leöblített nyárson sült szalonna a környezet adta bensõséges és természetközeli hangulattal élményt adó színfoltja lehet a csereháti kirándulásnak.

Aki a békés falvak nyugalma után egy kicsit mozgalmasabb napokra vágyik, látogasson el a térség kisvárosába, Edelénybe, ahol különbözõ kiállítások, rendezvények várják.

Minden májusban megrendezésre kerül az Edelényi Hét, ami válogatott programokat (játszóházat, kézmûves mesterségek bemutatóját, népi ételek kóstolóját stb.) kínálja az érdeklõdõknek. A rendezvények központja a Borsodi Tájház, ahová egyébként is érdemes ellátogatni a hagyományos paraszti életmódot és gazdálkodást valamint az évrõl évre egyre több kézmûves mesterséget bemutató gazdag anyaga, a kipróbálást is lehetõvé tevõ bemutatási mód és a meleg fogadtatás miatt. (Látogatható május 15 és október 15 között, az év többi szakában egyeztetés szükséges a Városi Könyvtárban.)

További rendezvények és kiállítások a Városi Könyvtárban és a Városi Rendezvények házában tekinthetõk meg. A Városi Könyvtárban érhetõ el Lukács László könyvtáros, helytörténész, néprajzkutató, a népmûvészet mestere, aki a tágabb térségnek is talán legjobb ismerõje, mások által már elfeledett közösségi és családi titkok tudója.

Említésre méltó a városka zenei élete. Az énekelni tudó és szeretõ lakosok hat kórust mûködtetnek, melyek immár hagyományosan a karácsony és újév közötti idõszakban rendezik meg közös hangversenyüket.

A természetes életmódra törekvés jegyében szervezi a kívülállók, idelátogató turisták számára is nyitott programjait az edelényi Családsegítõ Központ.

A sportrajongóknak vasárnaponként a helyi focicsapat játéka ígér kikapcsolódást.

A városi programokról a Városi Könyvtár által kiadott Edelényi Mûsorból lehet részletes és aktuális információkat szerezni.

A fizikailag aktív pihenésre vágyók a kastélykertben mûködõ foci, kézilabda, tenisz és futó pályán valamint az I. sz. Általános Iskola tanuszodájában javíthatják erõnlétüket.

Vásárolni, üzletet kötni is érdemes Edelényben. A minden hónap harmadik csütörtökjén tartott kirakodó és állatvásárok, a város három piaca és iparcikk boltjai, ruhaipari, faipari, vendéglátó, építõ ipari és tervezõi vállalkozások kínálnak a kellemes és a hasznos összekapcsolására lehetõséget.

Hosszabb tartózkodás esetén kirándulások tehetõk a Világörökség részét képezõ Aggteleki Nemzeti Parkba, a vizisportokra lehetõséget nyújtó Rakacai-víztárózóhoz, a vadregényes Abaúji és Zempléni várakhoz és a világhírû tokaji és egri borvidékekre.

Részletes kirándulási programajánlatainkat egy másik információs lapon megtalálhatja.

Különleges programlehetõséget jelent a Tomoron a közelmúltban megnyitott sportlövész pálya, ahol amatõrök és versenyszerûen sportolók egyaránt tökéletesíthetik, ill. nemes versenyben összemérhetik tudásukat. (Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban lehet.)

Miért érdemes ide eljönni?

Szinte minden turista megtalálhatja számítását Edelény térségében. A kisfalvak csendjét, nyugalmát kedvelõknek és a városi szórakozásra, kulturális élményekre vágyóknak egyaránt kínál kikapcsolódási lehetõségeket ez a vidék.

A térség kereskedelmi és szellemi-kulturális centruma a kisvárosias hangulatú, 12 ezer lakosú Edelény. A városi ranggal 1986-tól büszkélkedõ település az utóbbi években gyors városiasodásnak indult. A munkanélküliség által sújtott lakosok és az önkormányzat fokozódó anyagi nehézségei ellenére is felújított középületek, egyre rendezettebb, tisztán tartott belváros, új létesítmények fogadják az idelátogatót. A lakóövezetben a régi falusias és - a bányászkorszakra emlékeztetõ - kolóniás beépítésû területeket új házak övezik. A város határában fekvõ erdõk, a korábban önálló településként is létezõ szõlõ hegyek, a bányató - számtalan, gyalogosan vagy kerékpárral könnyen elérhetõ kirándulási célpontot jelölnek ki a friss levegõ beszippantására, régmúlt idõk hangulatának felidézésére, a helyi vendégszeretet élvezetére kész turistáknak.

Az Edelénytõl keletre húzódó szelíd lankák között megbúvó aprófalvak hamisítatlan csereháti atmoszférát árasztanak. A dombok, ligetes erdõsávok, a Bódva, Hangács-, a Balajti-, a Damaki- és a Mánta-patak kanyargós völgyei, a falvak felett húzódó szõlõskertek, a konytyolt-tetõs, tornácos, szõlõvel felfuttatott kis parasztházak a természetközeli kikapcsolódásra vágyók számára kínálnak megfizethetõ üdülési és kirándulási lehetõségeket. A csendet csak a daloló madarak vagy a falusi portához tartozó kakas kukorékolása szakítja meg. Egy-egy hajnali vagy alkonyati séta a zöldellõ dombokon, a fûzfákkal tarkított réteken hosszabb idõre képes energiával feltölteni a nagyvárosi zsúfoltságban próbára tett emberi szervezetet.

Jó tudni

 • Az északi kis falvak élelmiszer boltjainak ellátása gyakran eltér a városokban megszokottól. Nem minden nap lehet kenyeret és tejet kapni.
 • Az étteremhálózat meglehetõsen hiányos, csupán Edelényben találhatók melegkonyhás vendéglátóhelyek. A polgármesteri hivatalok kezelésében levõ szállásokon, ill. közkonyhákon azonban elõzetes egyeztetés alapján általában az egyéni vagy csoportos turisták számára is elérhetõ a meleg étel.
 • Szállás diákszállásokon, vendégházakban, polgármesteri hivatalok által üzemeltett turistaszállásokon és falusi vendégfogadóknál található, elõzetes egyeztetéssel. Szállásfoglalás a Csereháti Turisztikai Információs Központon keresztül lehetséges.
 • Az edelényi tájháznál sátorozási valamint bográcsozási, szalonnasütési, kenyérlángos sütési lehetõség biztosított elõzetes jelentkezés alapján. Érdeklõdni, jelentkezni az Edelényi Városi Könyvtárban lehet.
 • Edelényben büfék, éttermek és más vendéglátó helyek várják a turistákat.
 • Orvosi ügyelet és kórház Edelényben, gyógyszertár Edelényben és Boldván található.
 • Benzinkút Edelényben mûködik.
 • Rendõrség, biztosító, autószerviz szintén Edelényben érhetõ el.

Közérdekû címek, telefonszámok

Név Cím Telefon
Polgármesteri Hivatalok
Edelény (10989) István kir. u. 52. 48/341-211
Damak (266) 48/341-484
Ládbesenyõ (334) 48/341-476
Hegymeg (121) Petõfi u. 20. 48/349-002
Lak (580) Kossuth u. 1. 48/349-001
Irota (127) Petõfi u. 45. 48/349-004
Szakácsi (137) Petõfi u. 3. 48/349-003
Tomor (293) Kossuth u. 75. 48/349-023
Hangács (687) Szabadság u. 21. 46/399-220
Nyomár (347) Szabadság u. 45. 46/399-241
Ziliz (373) Kossuth u. 35. 46/399-105
Boldva (2338) Széchenyi u. 5. 46/399-022
Borsodszirák (1136) Bartók B. 48. 48/341-935
Egyéb intézmények, szolgáltatók
Térségfejlesztõ Iroda Edelény, Borsodi u. 26. 48/341-552
Városi Könyvtár Edelény, István kir. u. 49. 48/341-422
Családsegítõ Edelény, István kir. u. 58. 48/341-634
Rendõrség Edelény, Borsodi u. 26. 48/341-311
Orvosi ügyelet Edelény, Deák F. 6. 48/341-309
Kórház Edelény, Dankó P. u. 80. 48/341-122
Gyógyszertár Edelény, István kir. u.64.
Kamilla, Edelény, Borsodi u. 22.
Boldva, Mátyás kir. u. 79.
48/341-285
48/341-331
46/399-033
AB-Aegon Biztosító Edelény, Borsodi u.4. 48/341-844
Hungária Biztosító Edelény, Borsodi u. 20. 48/341-244
OTP Edelény, Tóth Á. u. 1. 48/314-622
Vasútállomás Edelény, József A. 30. 48/341-155
Autójavítás Edelény, Antal Gy. u. 22. 48/342-662
Kerékpárjavítás Edelény, Fûzfa u. 15. 48/341-176
Régi Posta Étterem Edelény, Antal Gy. u. 28. 48/341-458
Virágbolt Edelény, Borsodi u. 86. 48/341-357

A Csereháti Turisztikai Információs és Szervezõ Iroda szolgáltatásai:

 • szállásinformációk
 • programajánlatok
 • közlekedési információk
 • kirándulási és üdülési programok kidolgozása
 • turistatérkép árusítása
 • nyári gyermektáborok szervezése
 • információs a Településszövetség programjairól
 • falusi vendégfogadók képzése
 • reklám anyagok terjesztése
 
  Easyweb